Annamaria Sandgren

Expert klimat och hållbart samhälle @ IVL Svenska Miljöinstitutet

Annamaria Sandgren är expert inom klimat och hållbarhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Stöttar företag strategiskt med klimatfärdplaner och klimatmål. Har bland annat utvecklat branschpraxis för fastighetssektorns klimatpåverkan.

Talks