Daniel Larsson

VD @ Unnaryd modell AB

Daniel Larsson är vd på Unnaryd modell AB som arbetar med produktutveckling mot fordons- och verkstadsindustrin. Unnaryd Modell har påbörjat ett konkret och handlingskraftigt arbete för att effektivisera energiförbrukningen genom energikartläggning.

Talks