Sofia Frising

Hållbarhetsutvecklare @ Halmstads Fastighet AB

Sofia Frising är hållbarhetsutvecklare vid Halmstads Fastighet AB. För bättre kunskap om var i värdekedjan som klimatpåverkan är störst och kunna utveckla en mer hållbar affärsmodell har man börjat kartlägga bolagets indirekta klimatutsläpp i scope 3.

Talks