Therése Göras

Klimat och hållbarhetschef @ Skanska Hus Väst

Tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners leder Skanska arbetet för en mer hållbar framtid. Therése Göras, Klimat och hållbarhetschef på Skanska Hus Väst, berättar om hur Skanska driver på omställningen genom hållbara affärer.

Talks