Anders Magnusson

VD @ AGES Industri

Anders Magnusson, med lång industriell bakgrund, idag vd på AGES Industri. Genom långsiktigt arbete har AGES en ledande ställning i branschen när det gäller kartläggning av CO2-utsläpp och fortsätter att uppmuntra till minskade utsläpp inom industrin.

Talks