Grön och cirkulär omställning – för ett framtidssäkrat Halland

I en tid av förändring skapar klimatomställningen nya spelregler för den lokala och regionala konkurrenskraften. Det halländska näringslivets innovationskraft och utvecklingsförmåga är viktigt för att ta tillvara möjligheterna i den gröna och cirkulära omställningen. Vilka risker står ditt företag inför om du inte ställer om? Och vilka möjligheter öppnas upp?