Näringslivets gröna och cirkulära omställning går snabbt nu. I en tid av förändring ökar behovet av klimatsmarta erbjudanden som effektivt tar tillvara naturresurser och energi. Omställningen sker redan idag, men hur ska vi ta oss an den nya verkligheten?

För att kraftsamla för det halländska näringslivets potential att vara en del av den pågående gröna transformationen, bjöd Region Halland in till Halland ställer om-konferensen den 15-16 juni 2022.

Region Halland främjar hållbar tillväxt och innovation i Halland där näringslivets gröna och cirkulära omställning är en viktig del. Arbetet sker i samverkan med andra halländska nyckelaktörer för att bidra till Strategi för hållbar tillväxt i Halland 2021-2028.

Du kunde komma och möta företagen som leder den gröna omställningen och experterna som har koll. Du fick tillgång till de viktigaste nätverken och kunde ta del av spännande samtal.

På konferensen fokuserade vi bland annat på:

  • Efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster
  • Cirkulära lösningar inom tillverkningsindustrin
  • Värdet av energieffektiv produktion
  • Potential för återbruk i bygg- och fastighetsbranschen
  • Drivkrafter för investerare och finansiärer
  • Nätverk och vad vi kan lära av varandra

Vilka är stöden för ditt bolags
gröna och cirkulära omställning?

Det finns många erbjudanden och stöd för ditt företags gröna och cirkulära omställning. Här är en översikt över de olika erbjudandena med länk till där du kan läsa mer och hitta kontaktinformation.

Energikartläggningscheck – Genom en energikartläggning kan ni få bättre koll på hur mycket energi ert företag använder, ett bra första steg i ditt företags energiarbete. Checken erbjuds små- och medelstora företag i Halland.

KlimatbokslutFå koll på er klimatpåverkan genom ett paket med digitalt beräkningsverktyg, processtöd, kompetensutveckling samt en kommunikationsplattform. Riktar sig till alla branscher och företagsstorlekar.

KlimatklivetEtt investeringsstöd där företag och andra aktörer kan söka stöd för åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser. Exempelvis kan man få stöd för att energikonvertera fastigheter, fordon och processer från fossil energi till fjärrvärme eller bioenergi.

Grönt lån – Lånet möjliggör grön omställning i små och medelstora företag och kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål. Det kan till exempel handla om investeringar som syftar till att minska klimatpåverkan eller driva på cirkulär omställning.

Speed Up HallandSmå och medelstora halländska företag erbjuds kostnadsfri hjälp med att ta fram nya produkter eller affärsmodeller som utgår ifrån hållbara material eller cirkulära affärsmodeller. Stöttningen består av affärsrådgivning och vägledning i relevanta testmiljöer och ska resultera i en prototyp eller en tjänst som senare kan tas vidare ut på marknaden.

Cirkulär kickstart – Rådgivning för att identifiera era cirkulära möjligheter genom att ta tillvara på befintliga resurser samtidigt som ni vågar utmana er befintliga affärsmodell. Riktar sig till alla branscher och företagsstorlekar.

Cirkulära kartanHar ni ett affärserbjudande som gör att produkter kan nyttjas radikalt mycket längre och oftare? Genom Cirkulära Kartan kan goda exempel på företag inom alla branscher som arbetar med cirkulära affärsmodeller i någon form spridas vidare och inspirera andra som vill komma igång.

Forsknings- och Utvecklingscheck för grön omställningBehöver ditt företag köpa in FoU-stöd för att utveckla mer konkurrenskraftiga varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö? Då kan FoU-checken, som är till för små och medelstora företag i Halland (exklusive företag inom primärproduktion), vara något för ditt företag.

AI.m Halland – Hur kan AI och människocentrerad design fungerar som möjliggörare för ditt bolags hållbara och cirkulära omställning? Under 8-12 veckor kan ditt bolag få den unika möjligheten att tillsammans med forskare och experter inom AI, service design, affärsutveckling, cirkuläritet och UX-design hitta nya möjligheter och affärsmodeller inom området människocentrerad AI.

Datadriven innovation Halland – Hur kan ditt bolag börja jobba datadrivet för att ställa om och bli mer hållbart och cirkulärt? Företag som är i en tidig digitaliseringsfas erbjuds bolagsindividuella workshops och coachning av affärscoacher tillsammans med experter för datadriven innovation för hållbar och cirkulär omställning.

Framtidsgeneratorn – Kickstarta ert hållbarhetsarbete och få en hållbarhetsstrategi på bara fem timmar. Framtidsgeneratorn hjälper er att framtidsrusta er verksamhet, exempelvis för er som vill tänka mer miljö eller cirkulärt.

Centrum för cirkulärt byggande, CC Build – (CCBuild) är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Cirkulär Sprint – Kan du påverka hur länge och mycket dina eller andras produkter används och vill arbeta mer cirkulärt? Testa Cirkulär Sprint: Fokuserad coaching där vi under 2 veckor arbetar intensivt med att hitta din hållbara lönsamma affärsmodell och ta ditt arbete med att realisera och skala upp den till nästa nivå.

RISE Cirkulär expert – Har du en fråga kring cirkulär ekonomi eller hur ditt företags resurser kan nyttjas bättre? Du får en timmas rådgivning kring just din frågeställning om alltifrån affärsmodeller till digitalisering eller materialteknik.

Tematiserade arbetsgrupper – Få råd och stöttning av andra som befinner sig i samma sits som er. Under 2022 faciliteras arbetsgrupper inom olika teman som exempelvis klimat.

Hållbarhetsgenomlysning – En kartläggning och nulägesanalys som hjälper er att få översikt över befintliga aktiviteters påverkan på exempelvis miljö. Samtidigt som ni får råd och stöttning kring de viktigaste utvecklingsområdena framåt.

Ta del av inspelningar av de olika programpunkterna här

Halland ställer om

Välkommen till Halland ställer om! Få en inblick i den globala omställning som sker mot ökad efterfrågan på klimatsmarta erbjudanden. Hur står vi oss i konkurrensen? Har vi kompetensen att hänga med?

Skapa mer värde från färre resurser

Genom att företag börjar erbjuda sin produkt som tjänst kan produkter användas både längre och mer. Över tid används färre resurser och värde skapas för både kunder och tillverkare. Möt det halländska exemplet som banar vägen, i ett samtal om både möjligheter och utmaningar.

Hur ser det halländska näringslivets klimatpåverkan och klimatrapportering ut?

Vi ger en bild av vad vi vet om hur det halländska näringslivets direkta och indirekta klimatpåverkan ser ut. Och hur potentialen ser ut för halländska företag att både få bättre koll på sin klimatpåverkan – och att minska den.

Värdet av att effektivisera ditt företags energianvändning

Höga energikostnader är på allas läppar och energieffektivisering är på agendan. Men vad är egentligen värdet av en effektivare energianvändning? För vilka typer av företag är det intressant? Och hur kommer man i gång?

Hur kan digital information möjliggöra grön omställning?

Genom att digitalisera och automatisera din produktion och verksamhet kan resurser användas effektivare. Du kan erbjuda nya klimatsmarta lösningar för dina kunder och lönsamma cirkulära affärsmodeller. Vilket värde har den digitala informationen? Vilken kompetens behövs för att komma igång?

Drivkrafter för investerares och finansiärers omställning

Också finansbranschen är en del av den gröna och cirkulära omställningen. Vilka är deras nya perspektiv på risk och möjlighet? Vad innebär detta för företagens finansieringsmöjligheter?

Potentialen för återbruk i halländska bygg- och fastighetsbranschen

Intresset för återbruk av byggnadsdelar och material inom bygg- och fastighetssektorn ökar. Vad är på gång i Halland? Vad krävs för att ta tillvara potentialen för återbruk i större skala?

Spaning in i framtiden – Hur kommer vi ställa om i EU, Sverige och Halland

Välkommen till ett samtal om vart EU, Sverige och Halland är på väg för att stärka den gröna konkurrenskraften och klara uppsatta klimatmål. Vilka möjliga förändringar är på gång? Vilka möjligheter och utmaningar finns längs vägen?

Talare

Kristina Altner
plus

Kristina Altner

HMS Networks

Karl Johan Lindahl
plus

Karl Johan Lindahl

Hako Ground & Garden AB

Jacob Steen
plus

Jacob Steen

Bruksspecialisten

Louise Hedberg
plus

Louise Hedberg

Penny to Pound AB

Daniel Cervin
plus

Daniel Cervin

National Halmstad

Johanna Andersson
plus

Johanna Andersson

IVL, Svenska miljöinstitutet

Clara Tholin
plus

Clara Tholin

Varbergs Fastighets AB

Josefina Sallén
plus

Josefina Sallén

RISE Sustainable Business

Cecilia Sjögren
plus

Cecilia Sjögren

SEB Sustainable Banking

Helene Andersson (C)
plus

Helene Andersson (C)

Tillväxtutskottet Region Halland

Elisabet Babic
plus

Elisabet Babic

Regionstyrelsens tillväxtutskott, Halland

Nina Ekelund
plus

Nina Ekelund

Hagainitiativet

Indra Ekroth
plus

Indra Ekroth

Almi Halland

Ann-Mari Bartholdsson
plus

Ann-Mari Bartholdsson

Näringsliv - Region Halland

Bo-Josef Eriksson
plus

Bo-Josef Eriksson

Regional utveckling Region Halland

Bengt Kenneryd
plus

Bengt Kenneryd

Halmstad Kommun

Pontus Wärnestål
plus

Pontus Wärnestål

Högskolan i Halmstad

Sven Kastö
plus

Sven Kastö

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor

Ola Sörensson
plus

Ola Sörensson

Regionupphandling Region Halland

Anna Oredsson
plus

Anna Oredsson

Hallands Matgille

Yasemin Arhan Modéer
plus

Yasemin Arhan Modéer

Moderator

Lindha Feldin
plus

Lindha Feldin

Näringsliv Region Halland

Program

Lunch

Halland ställer om – för stärkt konkurrenskraft och klimatsmarta affärer

Välkommen till Halland ställer om! Få en inblick i den globala omställning som sker mot ökad efterfrågan på klimatsmarta erbjudanden. Hur står vi oss i konkurrensen? Har vi kompetensen att hänga med?

 

Kristina Altner

Kristina Altner är global hållbarhetschef på HMS Networks med erfarenhet att inkludera hållbarhet i verksamhet och affär i industrin. HMS utvecklar produkter inom industriell kommunikation som möjliggör omställningen till ökad produktivitet och hållbarhet inom industrin.

Helene Andersson (C)

Helene Andersson (C) är ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott och 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland

Yasemin Arhan Modéer

Yasemin Arhan Modéer, moderator. Yasemin driver bland annat podden Klimat för dummies. Vd på mötesbolaget Altitude Meetings.

Skapa mer värde från färre resurser

Genom att företag börjar erbjuda sin produkt som tjänst kan produkter användas både längre och mer. Över tid används färre resurser och värde skapas för både kunder och tillverkare. Möt det halländska exemplet som banar vägen, i ett samtal om både möjligheter och utmaningar.

 

Karl Johan Lindahl

Karl Johan Lindahl, ”Kalle”, är sedan 2016 VD för Hako Ground & Garden AB. Under hela sitt yrkesliv har han brunnit för en bra, effektiv och hållbar sälj- och serviceorganisation där en viktig dimension är utveckling av affärsmodeller och nytänkande

Josefina Sallén

Josefina Sallén arbetar som katalysator för cirkulär omställning. Hon hjälper företag att hitta och realisera sin lönsamma och hållbara affärspotential.

Bengt Kenneryd

Bengt Kenneryd arbetar som teknisk koordinator med bland annat fordonsfrågor på teknik- och fastighetsförvaltningen inom Halmstads kommun. Han är involverad i kommunens samarbete med Hako Ground & Garden för cirkulär användning av maskiner.

Paus

Frukt och fika

Hur ser det halländska näringslivets klimatpåverkan och klimatrapportering ut?

Vi ger en bild av vad vi vet om hur det halländska näringslivets direkta och indirekta klimatpåverkan ser ut. Och hur potentialen ser ut för halländska företag att både få bättre koll på sin klimatpåverkan – och att minska den.

Lindha Feldin

Lindha Feldin, strateg i cirkulär ekonomi vid Region Hallands näringslivsavdelning, arbetar för det halländska näringslivets cirkulära omställning och innovation. Flera års erfarenhet av utveckling och ledning internationellt och regionalt.

Värdet av att effektivisera ditt företags energianvändning

Höga energikostnader är på allas läppar och energieffektivisering är på agendan. Men vad är egentligen värdet av en effektivare energianvändning? För vilka typer av företag är det intressant? Och hur kommer man i gång?

Daniel Cervin

Daniel Cervin arbetar som Kvalitets- och miljöchef på National Halmstad där han ansvarar för företagets hållbarhetsarbete och har haft förmånen att driva ett 5-årigt Energieffektiviseringsprojekt.  Han upplever att det har varit inspirerande att se hur långt det går att lyfta en etablerad verksamhet genom att jobba systematiskt och lyfta in ny teknik där den gör stor miljömässig […]

Paus

Hur kan digital information möjliggöra grön omställning?

Genom att digitalisera och automatisera din produktion och verksamhet kan resurser användas effektivare. Du kan erbjuda nya klimatsmarta lösningar för dina kunder och lönsamma cirkulära affärsmodeller. Vilket värde har den digitala informationen? Vilken kompetens behövs för att komma igång?

Kristina Altner

Kristina Altner är global hållbarhetschef på HMS Networks med erfarenhet att inkludera hållbarhet i verksamhet och affär i industrin. HMS utvecklar produkter inom industriell kommunikation som möjliggör omställningen till ökad produktivitet och hållbarhet inom industrin.

Pontus Wärnestål

Pontus Wärnestål är forskaren vid Halmstad Högskola som också leder ett team av Design Directors på byrån InUse. Föreläser om digitalisering, artificiell intelligens och samspelet mellan människa, teknik och värdeskapande.

Mingla och matcha – Vilka är stöden för ditt bolags gröna och cirkulära omställning?

Det finns många erbjudanden och stöd för ditt företags gröna och cirkulära omställning. Ta möjligheten att prata direkt med personerna som vet mer!

Här är erbjudandena som du kommer kunna möta på plats:

Energikartläggningscheck – Genom en energikartläggning kan ni få bättre koll på hur mycket energi ert företag använder, ett bra första steg i ditt företags energiarbete. Checken erbjuds små- och medelstora företag i Halland.

KlimatbokslutFå koll på er klimatpåverkan genom ett paket med digitalt beräkningsverktyg, processtöd, kompetensutveckling samt en kommunikationsplattform. Riktar sig till alla branscher och företagsstorlekar.

KlimatklivetEtt investeringsstöd där företag och andra aktörer kan söka stöd för åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser. Exempelvis kan man få stöd för att energikonvertera fastigheter, fordon och processer från fossil energi till fjärrvärme eller bioenergi.

Grönt lån – Lånet möjliggör grön omställning i små och medelstora företag och kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål. Det kan till exempel handla om investeringar som syftar till att minska klimatpåverkan eller driva på cirkulär omställning.

Speed Up HallandSmå och medelstora halländska företag erbjuds kostnadsfri hjälp med att ta fram nya produkter eller affärsmodeller som utgår ifrån hållbara material eller cirkulära affärsmodeller. Stöttningen består av affärsrådgivning och vägledning i relevanta testmiljöer och ska resultera i en prototyp eller en tjänst som senare kan tas vidare ut på marknaden.

Cirkulär kickstart – Rådgivning för att identifiera era cirkulära möjligheter genom att ta tillvara på befintliga resurser samtidigt som ni vågar utmana er befintliga affärsmodell. Riktar sig till alla branscher och företagsstorlekar.

Cirkulära kartanHar ni ett affärserbjudande som gör att produkter kan nyttjas radikalt mycket längre och oftare? Genom Cirkulära Kartan kan goda exempel på företag inom alla branscher som arbetar med cirkulära affärsmodeller i någon form spridas vidare och inspirera andra som vill komma igång.

Forsknings- och Utvecklingscheck för grön omställningBehöver ditt företag köpa in FoU-stöd för att utveckla mer konkurrenskraftiga varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö? Då kan FoU-checken, som är till för små och medelstora företag i Halland (exklusive företag inom primärproduktion), vara något för ditt företag. 

AI.m Halland – Hur kan AI och människocentrerad design fungerar som möjliggörare för ditt bolags hållbara och cirkulära omställning? Under 8-12 veckor kan ditt bolag få den unika möjligheten att tillsammans med forskare och experter inom AI, service design, affärsutveckling, cirkuläritet och UX-design hitta nya möjligheter och affärsmodeller inom området människocentrerad AI.

Datadriven innovation Halland – Hur kan ditt bolag börja jobba datadrivet för att ställa om och bli mer hållbart och cirkulärt? Företag som är i en tidig digitaliseringsfas erbjuds bolagsindividuella workshops och coachning av affärscoacher tillsammans med experter för datadriven innovation för hållbar och cirkulär omställning.

Framtidsgeneratorn – Kickstarta ert hållbarhetsarbete och få en hållbarhetsstrategi på bara fem timmar. Framtidsgeneratorn hjälper er att framtidsrusta er verksamhet, exempelvis för er som vill tänka mer miljö eller cirkulärt.

Centrum för cirkulärt byggande, CC Build (CCBuild) är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Cirkulär Sprint – Kan du påverka hur länge och mycket dina eller andras produkter används och vill arbeta mer cirkulärt? Testa Cirkulär Sprint: Fokuserad coaching där vi under 2 veckor arbetar intensivt med att hitta din hållbara lönsamma affärsmodell och ta ditt arbete med att realisera och skala upp den till nästa nivå.

RISE Cirkulär expert – Har du en fråga kring cirkulär ekonomi eller hur ditt företags resurser kan nyttjas bättre? Du får en timmas rådgivning kring just din frågeställning om alltifrån affärsmodeller till digitalisering eller materialteknik.

Tematiserade arbetsgrupperFå råd och stöttning av andra som befinner sig i samma sits som er. Under 2022 faciliteras arbetsgrupper inom olika teman som exempelvis klimat.

HållbarhetsgenomlysningEn kartläggning och nulägesanalys som hjälper er att få översikt över befintliga aktiviteters påverkan på exempelvis miljö. Samtidigt som ni får råd och stöttning kring de viktigaste utvecklingsområdena framåt.

 

Välkommen att fortsätta samtal och knyta kontakter över en gemensam middag

I samarbete med Tylebäck och Hallands Matgille bjuder Region Halland in till en hållbar måltid som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden – en One Planet Plate

Elisabet Babic

Elisabet Babic (M) är vice ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland, och vice ordförande i Nordsjökommissionens energi- och klimatgrupp. Hon föredrar att se helheten i komplexa frågor och ser vikten av att bjuda in tidigt till samarbete för att gemensamt lösa frågor.

Bo-Josef Eriksson

Bo-Josef Eriksson är regional utvecklingsdirektör, Region Halland  

Anna Oredsson

Anna Oredsson har kontakten med de halländska livsmedelsföretagen, driver hållbarhetsfrågorna och ansvarar för koordinering av Matgillets olika projekt. Idag är hennes uppdrag, att tillsammans med kollegorna i Hallands Matgille, positionera Halland som Sveriges mest levande matlän.

Morgonkaffe

Välkommen tillbaka

Yasemin hälsar välkommen. Vad tar vi med oss ifrån gårdagen?

Yasemin Arhan Modéer

Yasemin Arhan Modéer, moderator. Yasemin driver bland annat podden Klimat för dummies. Vd på mötesbolaget Altitude Meetings.

Drivkrafter för investerares och finansiärers omställning

Också finansbranschen är en del av den gröna och cirkulära omställningen. Vilka är deras nya perspektiv på risk och möjlighet? Vad innebär detta för företagens finansieringsmöjligheter?

Louise Hedberg

Louise Hedberg har lång erfarenhet av olika roller i och runt finansbranschen. Är sedan 2009 specialiserad på hållbara investeringar och arbetar idag som oberoende rådgivare samt är styrelseledamot i Storskogen Group samt i fondbolagen Espiria och East Capital.

Cecilia Sjögren

Cecilia Sjögren arbetar på SEB Sustainable Banking och är Hållbarhetsansvarig inom företagssegmentet. Baserat på kunders behov utvecklar de produkter och rådgivning och driver strategiska initiativ för att bidra till SEBs ambitioner inom hållbarhet.

Indra Ekroth

Indra Ekroth är kreditchef på Almi Halland. Hon har mångårig erfarenhet från bank och finans där hon i olika roller främst arbetat med lån och andra tjänster för företag. Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential, i såväl startupfas som befintliga företag. Almi investerar också riskkapital i företag i tidiga skeden.

Paus

Fralla och frukt serveras i pausen

Potentialen för återbruk i halländska bygg- och fastighetsbranschen

Intresset för återbruk av byggnadsdelar och material inom bygg- och fastighetssektorn ökar. Vad är på gång i Halland? Vad krävs för att ta tillvara potentialen för återbruk i större skala?

Jacob Steen

Jacob Steen är VD på Brukspecialisten som arbetar med cirkulärt byggande inom tegel- & putsfasader. 2020 startade Brukspecialisten Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av fasadtegel utanför Falkenberg i Halland.

Johanna Andersson

Johanna Andersson arbetar som projektledare och expert inom cirkulärt byggande och återbruk på IVL Svenska miljöinstitutet. IVL driver och utvecklar plattformen Centrum för Cirkulärt byggande – en samlingsarena för hela branschen kring cirkulärt byggande och återbruk.

Clara Tholin

Clara Tholin jobbar i sin roll som affärsutvecklingschef för det kommunala fastighetsbolaget i Varberg (Varbergs Fastighets AB) främst med hållbarhetsfrågor och fastighetsutveckling.

Ola Sörensson

Ola Sörensson arbetar idag som upphandlingschef Region Halland och har flera års erfarenhet som chef och ledare i olika offentliga upphandlings- och inköpsorganisationer

Paus

Spaning in i framtiden – Hur kommer vi ställa om i EU, Sverige och Halland

Välkommen till ett samtal om vart EU, Sverige och Halland är på väg för att stärka den gröna konkurrenskraften och klara uppsatta klimatmål. Vilka möjliga förändringar är på gång? Vilka möjligheter och utmaningar finns längs vägen?

Fler talare kommer inom kort

Nina Ekelund

Nina Ekelund är generalsekreterare för företagsnätverket Hagainitiativet och ordförande i bolaget Transformity. Har tidigare arbetat i Stockholms stad, Naturvårdsverket, Stockholm Resilience Centre, Statsrådsberedningen och har startat två företag.

Ann-Mari Bartholdsson

Ann-Mari Bartholdsson är verksamhetschef för området näringsliv på Region Halland. Ett av verksamhetens viktigaste uppdrag är att bidra till en grön och cirkulär omställning i det halländska näringslivet.

Sven Kastö

Sven Kastö, chef för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor, arbetar och bor i Bryssel sedan mer än 20 år. Sven har arbetserfarenheter från internationella medlemsorganisationer samt privat och offentlig sektor. Förutom ett stort intresse för europeisk politik, klappar hans hjärta lite extra för Halland där han tillbringar mycket tid varje år.

Nu ställer vi om! – Nästa steg

Lunch