Tobias Jansson

Moderator @ circulareconomy.se

Tobias Jansson är föreläsare och konsult som i över 10 år inspirerat till cirkulär omställning. Han har varit med och tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas och skrivit boken Symbios.

Talks