Maria Ström

VD @ The Loop Factory

Maria Ström, med bakgrund inom skogsindustrin samt en innovationsmiljö för hållbara material inom Innovatum Science Park, är idag VD på The Loop Factory; ett entreprenöriellt innovationsbolag i Varberg med fokus på cirkulära lösningar och fibermaterial.

Talks