Innovativa lösningar för cirkulära och hållbara material

Potentialen är stor för en mer hållbar materialanvändning. Genom att stora mängder primära råvaror används inom exempelvis förpacknings-, mode- och tillverkningsindustrin blir effekten ohållbar. Lyssna till ett samtal om innovations- och affärsmöjligheter och hur du som företagare kan utforska nya spännande lösningar i biobaserade och återvunna material.