Program 2022

Ta del av inspelningar av de olika programpunkterna 2022

Halland ställer om

Välkommen till Halland ställer om! Få en inblick i den globala omställning som sker mot ökad efterfrågan på klimatsmarta erbjudanden. Hur står vi oss i konkurrensen? Har vi kompetensen att hänga med?

Skapa mer värde från färre resurser

Genom att företag börjar erbjuda sin produkt som tjänst kan produkter användas både längre och mer. Över tid används färre resurser och värde skapas för både kunder och tillverkare. Möt det halländska exemplet som banar vägen, i ett samtal om både möjligheter och utmaningar.

Hur ser det halländska näringslivets klimatpåverkan och klimatrapportering ut?

Vi ger en bild av vad vi vet om hur det halländska näringslivets direkta och indirekta klimatpåverkan ser ut. Och hur potentialen ser ut för halländska företag att både få bättre koll på sin klimatpåverkan – och att minska den.

Värdet av att effektivisera ditt företags energianvändning

Höga energikostnader är på allas läppar och energieffektivisering är på agendan. Men vad är egentligen värdet av en effektivare energianvändning? För vilka typer av företag är det intressant? Och hur kommer man i gång?

Hur kan digital information möjliggöra grön omställning?

Genom att digitalisera och automatisera din produktion och verksamhet kan resurser användas effektivare. Du kan erbjuda nya klimatsmarta lösningar för dina kunder och lönsamma cirkulära affärsmodeller. Vilket värde har den digitala informationen? Vilken kompetens behövs för att komma igång?

Drivkrafter för investerares och finansiärers omställning

Också finansbranschen är en del av den gröna och cirkulära omställningen. Vilka är deras nya perspektiv på risk och möjlighet? Vad innebär detta för företagens finansieringsmöjligheter?

Potentialen för återbruk i halländska bygg- och fastighetsbranschen

Intresset för återbruk av byggnadsdelar och material inom bygg- och fastighetssektorn ökar. Vad är på gång i Halland? Vad krävs för att ta tillvara potentialen för återbruk i större skala?

Spaning in i framtiden – Hur kommer vi ställa om i EU, Sverige och Halland

Välkommen till ett samtal om vart EU, Sverige och Halland är på väg för att stärka den gröna konkurrenskraften och klara uppsatta klimatmål. Vilka möjliga förändringar är på gång? Vilka möjligheter och utmaningar finns längs vägen?