Företagserbjudanden

Genom att stärka din kompetens, ta del av de gröna och cirkulära nätverken, få stöd i bolagets hållbara affärsutveckling eller söka grön finansiering kan ditt företag stärka sin konkurrenskraft och attrahera nya kunder. Här har vi samlat de olika erbjudanden inom grön och cirkulär omställning som Halländska företag kan ta del av!