Nätverk

Här hittar du de företagsnätverk i Halland där du kan delta för att få information, inspiration och värdefulla kontakter inom grön och cirkulär omställning.

Hållbarhetsfrukost  – Varje månad arrangeras ”Hållbarhetsfrukost med EMC”. I dessa webinars lyfts inspirerande och goda exempel, framgångsrika projekt och hållbara lösningar som framför allt finns i vårt nätverk.

Impact House  – Här kan ni få egna kontorsplatser i en kreativ miljö, en onlinestudio med moderna tekniklösningar, eventlokaler och en rad mötesrum för alla möjliga typer av behov. Impact House har en tydlig hållbarhetsprofil som hjälper er att förstärka och kommunicera ert redan pågående hållbarhetsarbete.

Centrum för cirkulärt byggande, CC Build   är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Västsvenskt hållbarhetsnätverk – Medlemmar i CSR Västsverige får tillgång till ett nätverk av företag och organisationer där utbyte av erfarenheter står i centrum. I nätverket kan er verksamhet hitta nya samarbeten som driver innovation, affärsutveckling och hållbarhet framåt.

Nätverk hållbarhet – TEK Kompetens nätverk för hållbarhet riktar sig till er som arbetar med hållbarhetsfrågor i organisationen. Det kan t ex vara VD, hållbarhetsansvarig eller affärs-/verksamhetsutvecklare. Som deltagare i detta nätverk får ni en fördjupad kunskap inom specifika områden genom bl.a. kombination med lärorika och inspirerande föredrag med unik möjlighet till stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Hållbarhetsnätverk – Handelskammaren erbjuder ett nätverk för att tillsammans skapa ett framtidssäkrat näringsliv som är i linje med Agenda 2030. Vi vill tillsammans med våra medlemmar vara en arena för er som vill utöka ert nätverk och vara en ledare inom hållbarhet.

Klimatinitiativ Falkenberg – Falkenbergs klimatinitiativ samlar lokala företag och organisationer i ett nätverk för att samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.