Kompetens

För ett framgångsrikt omställningsarbete krävs rätt kompetens! Här har vi samlat olika kompetensutvecklande insatser du kan ta del av för att utveckla ditt företags gröna och cirkulära omställningsarbete.

Utbildningar – Som medlem i EMC har ni tillgång till utbildningar och webinarier inom aktuella hållbarhetsområden. Dessa varierar i omfattning och innehåll beroende på medlemmarnas behov och de frågor som är aktuella för tillfället.

Cirkulära kartan – Har ni ett affärserbjudande som gör att produkter kan nyttjas radikalt mycket längre och oftare? Genom Cirkulära Kartan kan goda exempel på företag inom alla branscher som arbetar med cirkulära affärsmodeller i någon form spridas vidare och inspirera andra som vill komma igång.

Kurser inom hållbarhet Handelskammaren erbjuder företagsanpassade utbildningarna på området Hållbarhet. Ni väljer vilka områden ni vill ha fördjupad kunskap inom.

Arbetsgrupper – Få råd och stöttning av andra som befinner sig i samma sits som er. CSR Västsverige har arbetsgrupper inom olika teman som exempelvis ”Ny som hållbarhetsansvarig”, ”Arbetsmarknadsintegration” och ”Hållbara värdekedjor”

Kurser och seminarier – Genom väl insatta föreläsare belyser CSR Västsverige aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter. De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter.