Finansiering

Här har vi samlat olika typer av checkar, medfinansiering och annan finansiering för att stödja ditt företags gröna och cirkulära omställningsarbete.

Energikartläggningscheck – Genom en energikartläggning kan ni få bättre koll på hur mycket energi ert företag använder, ett bra första steg i ditt företags energiarbete. Checken erbjuds små- och medelstora företag i Halland via Almi.

Forsknings- och Utvecklingscheck för grön omställning – Behöver ert företag köpa in FoU-stöd för att utveckla mer konkurrenskraftiga varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö? Då kan FoU-checken från Almi, som är till för små och medelstora företag i Halland (exklusive företag inom primärproduktion), vara något för ert företag.

Grön finansiering – Almi erbjuder finansiering som möjliggör grön omställning i små och medelstora företag och kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål. Det kan till exempel handla om investeringar som syftar till att minska klimatpåverkan eller driva på cirkulär omställning.

Utvecklingscheck hållbar omställning – Denna medfinansiering från Almi kan gå till företag som vill utvecklas inom någon av dessa tre prioriteringar i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028: Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska näringslivet, Främja internationaliseringen bland företagen​ och/eller Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet​

Klimatklivet – Ett investeringsstöd från Länsstyrelsen där företag och andra aktörer kan söka stöd för åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser. Exempelvis kan ni få stöd för att energikonvertera fastigheter, fordon och processer från fossil energi till fjärrvärme eller bioenergi.

Green Tech fond – Almi Invests fond som investerar i startup bolag som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser.