Affärsutveckling

Genom att ställa om till gröna och hållbara affärer kan ditt företags konkurrenskraft stärkas! Här finns affärsrådgivningsinsatser för att ditt företag ska kunna fortsätta eller påbörja sitt omställningsarbete och ta tillvara möjligheterna i den gröna och cirkulära omställningen.

Hallands klimatlyft – Genom EMC får ni som företagare en större insikt i er klimatpåverkan och hur ni kan utveckla klimatsmarta affärer för att öka er konkurrenskraft.

AI.m Halland – Hur kan AI och människocentrerad design fungerar som möjliggörare för ert bolags hållbara och cirkulära omställning? Under 8-12 veckor kan ert bolag få den unika möjligheten att tillsammans med forskare och experter inom AI, service design, affärsutveckling, cirkuläritet och UX-design hitta nya möjligheter och affärsmodeller inom området människocentrerad AI.

Inkubator – HighFive är en företagsinkubator som med nyfikenhet och nytänk inspirerar, coachar och engagerar människor och företag till innovation och hållbar tillväxt. Med ett brett nätverk, och kopplingar till såväl akademi som näringsliv och kommun är detta en affärsdriven plattform för tillväxt i Halland.

CSR Verkstad –  I CSR-verkstaden med CSR Västsverige reder vi ut viktiga begrepp och identifierar hur er verksamhet, utifrån era specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat för att hitta kopplingar mellan affärer och samhällsansvar. Med utgångspunkt i er befintliga affärsmodell får ni utforska hur er verksamhet kan skapa mer värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

FAB LAB – Vill ni utveckla era prototyper i en toppmodern digital verkstad på Högskolan Halmstad, hålla möten i en kreativ miljö, eller samarbeta med forskare eller studenter? Fab Lab har mycket att erbjuda er företagare.

Affärsutveckling socialt entreprenörskap – Är ni flera som vill starta en verksamhet tillsammans? Då kan Coompanion hjälpa er på olika sätt, både för att komma igång med er idé, att utveckla en befintlig verksamhet, att samverka med andra eller kanske i några fall att avveckla en verksamhet.

Uppdragsforskning  – Forskare vid Högskolan i Halmstad kan genomföra forskningsprojekt på uppdrag av ert företag, kommuner, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder.

Hållbar utveckling – Företag som aktivt arbetar med hållbarhet är mer lönsamt än ett företag som inte gör det. Anledningarna till det är fler: genom att ha koll på ert hållbarhetsarbete kan ni dra ner på kostnader samtidigt som ni minimerar risker. Ett aktivt hållbarhetsarbete stärker varumärket och bidrar till att dina kunder och leverantörer upplever ett mervärde i affären med ditt företag. Almi hjälper er på er hållbarhetsresa.

Hypotesprövning – BioInnovations utlysning hypotesprövning riktar sig till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för biobaserade utvecklingsprojekt.