Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande @ Region Halland

Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande. Regionstyrelsen leder och samordnar Region Hallands arbete med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling genom bland annat omställning och innovation i det halländska näringslivet.

Talks