Elin Basander André

VD @ Formsson AB

Elin Basander André, VD Formsson AB, är serieentreprenören och industridesignern som ingår smarta samarbeten för att utforska nya spännande cirkulära materiallösningar. Mottagare av bland annat Product Innovation Award och Ung Svensk Form.

Talks