Ellinor Axelsson

Hållbarhetskonsult @ 2050 Consulting

Ellinor Axelsson är hållbarhetskonsult på 2050 Consulting och engagerad i Sustainergies. Som aktiv inom grön omställning och att mäta hållbarhet ser Ellinor Axelsson hur avgörande det är att ha rätt hållbarhetskompetens – och att attrahera den till sitt företag.

Talks