EUs nya gröna spelregler – vad betyder de för ditt företag?

För att säkra Europas konkurrenskraft i den snabba globala gröna och cirkulära omställningen kommer nu många olika lagkrav för näringsliv och bolag från EU. Vilka bolag berörs och på vilket sätt? Hur påverkas dess underleverantörer? Du får även ta del av vad som är på gång framöver, vilka kompetenser som behövs och hur du kan få stöd.