Affärsmingel – Vilka stöd finns för ditt bolags gröna och cirkulära omställning?

Genom att stärka din kompetens, ta del av de gröna och cirkulära nätverken, få stöd i bolagets hållbara affärsutveckling eller söka grön finansiering kan ditt företag stärka sin konkurrenskraft och attrahera nya kunder.

Ta möjligheten att mingla bland utställarna och lära mer om deras olika erbjudanden!