Frida Faxborn

Näringspolitisk expert @ TechSverige

Frida Faxborn är näringspolitisk expert på TechSverige och ansvarar för hållbarhetsfrågor kopplade till techbranschen. Branschorganisationen TechSverige vill bidra till en världsledande techsektor i Sverige genom bl.a. digitala lösningar för grön omställning.

Talks