Skapa kundens omställning

Den gröna och cirkulära omställningen kräver att det skapas nya samarbeten och värdekedjor. Vinnarna är inte bara de som ställer om sin egen affär, utan också de företag som gör det möjligt för kunden att bli mer hållbar och klimatsmart.

Ta del av hur tech och digitala lösningar allt mer efterfrågas när företag ställer om till en mer hållbar och cirkulär affär. Vi får även höra exempel på hur företag kan stödja kunden att bli en del av ett regenerativt matsystem.