Välkommen till mötesplatsen Halland ställer om!

Vi är mitt i en grön och cirkulär omställning som ger stora affärsmöjligheter. Genom att utforska vilka nya gröna lösningar och erbjudanden som efterfrågas, kan du framtidssäkra ditt företags affärsmodell.

2023 samlades vi lunch till lunch den 13-14 september för att gemensamt öka kunskapen om cirkulärt och grönt näringsliv, nätverka och få inspiration för att fortsätta eller påbörja sitt företags omställningsresa.

Region Halland främjar hållbar tillväxt och innovation i Halland där näringslivets gröna och cirkulära omställning är en viktig del. Arbetet sker i samverkan med andra halländska nyckelaktörer för att bidra till Strategi för hållbar tillväxt i Halland 2021-2028.

Ta gärna del av de företagserbjudanden som finns för cirkulär och grön omställning som är samlade under fliken Erbjudanden.

Talare 2023

Tobias Jansson
plus

Tobias Jansson

circulareconomy.se

Jessica Hansson
plus

Jessica Hansson

Almi Företagspartner Halland

Mattias Goldmann
plus

Mattias Goldmann

2030-sekretariatet

Anders Magnusson
plus

Anders Magnusson

AGES Industri

Maria Sjöstrand
plus

Maria Sjöstrand

Varbergs Sparbank

Göran Karlsson
plus

Göran Karlsson

RGNT Motorcycles

Frida Faxborn
plus

Frida Faxborn

TechSverige

Jon Lindén
plus

Jon Lindén

Ekkono Solutions

Kristin Lundén
plus

Kristin Lundén

Kristin Lundén AB

Therése Göras
plus

Therése Göras

Skanska Hus Väst

Daniel Larsson
plus

Daniel Larsson

Unnaryd modell AB

Maria Ström
plus

Maria Ström

The Loop Factory

Elin Basander André
plus

Elin Basander André

Formsson AB

Mikaela Waltersson
plus

Mikaela Waltersson

Region Halland

Annamaria Sandgren
plus

Annamaria Sandgren

IVL Svenska Miljöinstitutet

Sofia Frising
plus

Sofia Frising

Halmstads Fastighet AB

Krister Björkegren
plus

Krister Björkegren

Region Halland

Ellinor Axelsson
plus

Ellinor Axelsson

2050 Consulting

Jessica Johansson
plus

Jessica Johansson

Miljömatematik Malmö AB

Emma Svensson
plus

Emma Svensson

Munkagårdsgymnasiet

Program 2023

Lunch

Grön och cirkulär omställning – för ett framtidssäkrat Halland

I en tid av förändring skapar klimatomställningen nya spelregler för den lokala och regionala konkurrenskraften. Det halländska näringslivets innovationskraft och utvecklingsförmåga är viktigt för att ta tillvara möjligheterna i den gröna och cirkulära omställningen. Vilka risker står ditt företag inför om du inte ställer om? Och vilka möjligheter öppnas upp?

 

Tobias Jansson

Tobias Jansson är föreläsare och konsult som i över 10 år inspirerat till cirkulär omställning. Han har varit med och tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas och skrivit boken Symbios.

Jessica Hansson

Som tidigare egen företagare och nationell affärschef på IKEA, arbetar Jessica Hansson idag för det halländska näringslivets utveckling som affärschef vid Almi Halland. Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering för grön omställning.

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann har bland annat som vd för tankesmedjan Fores och hållbarhetschef på Sweco etablerat sig som välkänd klimat-, transport- och energidebattör. Numera arbetar han på 2030-sekretariatet som han grundat och driver Goldman Green.

Anders Magnusson

Anders Magnusson, med lång industriell bakgrund, idag vd på AGES Industri. Genom långsiktigt arbete har AGES en ledande ställning i branschen när det gäller kartläggning av CO2-utsläpp och fortsätter att uppmuntra till minskade utsläpp inom industrin.

Maria Sjöstrand

Som hållbarhetschef vid Varbergs Sparbank utvecklar och leder Maria Sjöstrand bankens hållbarhetsarbete med fokus på grön omställning. Genom att främja insikt i klimatrisker och möjligheter, bidrar banken till att framtidssäkra sin egen och sina kunders affärer.

Mikaela Waltersson

Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande. Regionstyrelsen leder och samordnar Region Hallands arbete med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling genom bland annat omställning och innovation i det halländska näringslivet.

Fikapaus

EUs nya gröna spelregler – vad betyder de för ditt företag?

För att säkra Europas konkurrenskraft i den snabba globala gröna och cirkulära omställningen kommer nu många olika lagkrav för näringsliv och bolag från EU. Vilka bolag berörs och på vilket sätt? Hur påverkas dess underleverantörer? Du får även ta del av vad som är på gång framöver, vilka kompetenser som behövs och hur du kan få stöd.

Maria Sjöstrand

Som hållbarhetschef vid Varbergs Sparbank utvecklar och leder Maria Sjöstrand bankens hållbarhetsarbete med fokus på grön omställning. Genom att främja insikt i klimatrisker och möjligheter, bidrar banken till att framtidssäkra sin egen och sina kunders affärer.

Ellinor Axelsson

Ellinor Axelsson är hållbarhetskonsult på 2050 Consulting och engagerad i Sustainergies. Som aktiv inom grön omställning och att mäta hållbarhet ser Ellinor Axelsson hur avgörande det är att ha rätt hållbarhetskompetens – och att attrahera den till sitt företag.

Paus

Häng med i omställningen!

Vi befinner oss i en omvälvande tid när hela branscher ställer om till gröna och cirkulära affärsmodeller. Inom fordonsindustrin tappar bränslemotorn sitt fotfäste och nya bolag och erbjudanden växer snabbt. Tänk som en entreprenör och hör hur du kan jobba agilt och effektivt för att möta kundernas behov av resurseffektiva och gröna lösningar. Ta stöd av experterna som hjälper ditt bolag att få klimatkoll och hitta framgångsrika vägar framåt.

Göran Karlsson

Göran Karlsson har en bakgrund inom fordonsindustrin och är nu VD för RGNT Motorcycles. Genom att vara en del av fordonsindustrins snabba omställning, så har start-up-bolaget RGNT Motorcycles snabbt lyckats etablera sig som ett attraktivt varumärke för elektriska motorcyklar.”

Annamaria Sandgren

Annamaria Sandgren är expert inom klimat och hållbarhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Stöttar företag strategiskt med klimatfärdplaner och klimatmål. Har bland annat utvecklat branschpraxis för fastighetssektorns klimatpåverkan.

Sofia Frising

Sofia Frising är hållbarhetsutvecklare vid Halmstads Fastighet AB. För bättre kunskap om var i värdekedjan som klimatpåverkan är störst och kunna utveckla en mer hållbar affärsmodell har man börjat kartlägga bolagets indirekta klimatutsläpp i scope 3.

Affärsmingel – Vilka stöd finns för ditt bolags gröna och cirkulära omställning?

Genom att stärka din kompetens, ta del av de gröna och cirkulära nätverken, få stöd i bolagets hållbara affärsutveckling eller söka grön finansiering kan ditt företag stärka sin konkurrenskraft och attrahera nya kunder.

Ta möjligheten att mingla bland utställarna och lära mer om deras olika erbjudanden!

Gemensam middag

I samarbete med Hallands Matgille, Miljömatematik och MWM Event bjuder Region Halland in till en välsmakande och exklusiv måltid som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden – en One Planet Plate. Läs mer om One Planet plate HÄR.

Krister Björkegren

Krister Björkegren, regiondirektör, är smålänningen som nu arbetar för samhällsutveckling i Halland. I samarbete med halländska utvecklingsaktörer, arbetar Region Halland för hållbar tillväxt där näringslivets gröna omställning är en viktig del.

Morgonkaffe

Skapa kundens omställning

Den gröna och cirkulära omställningen kräver att det skapas nya samarbeten och värdekedjor. Vinnarna är inte bara de som ställer om sin egen affär, utan också de företag som gör det möjligt för kunden att bli mer hållbar och klimatsmart.

Ta del av hur tech och digitala lösningar allt mer efterfrågas när företag ställer om till en mer hållbar och cirkulär affär. Vi får även höra exempel på hur företag kan stödja kunden att bli en del av ett regenerativt matsystem.

Frida Faxborn

Frida Faxborn är näringspolitisk expert på TechSverige och ansvarar för hållbarhetsfrågor kopplade till techbranschen. Branschorganisationen TechSverige vill bidra till en världsledande techsektor i Sverige genom bl.a. digitala lösningar för grön omställning.

Jon Lindén

Jon Lindén, VD och medgrundare av Ekkono Solutions grundat på forskning vid Borås Högskola. Ekkono utvecklar maskininlärningsmjukvara som gör saker smarta (internet of things) och möjliggör individuellt och proaktivt underhåll samt driftoptimering.

Jessica Johansson

Jessica Johansson är delägare och senior omställningskonsult på Miljömatematik Malmö AB. Miljömatematik arbetar med att ställa om matsystemet genom utmaningsdriven innovation, omställning i praktiken och stöd i hur man kan driva ett företag regenerativt.

Emma Svensson

Emma Svensson jobbar med kolinlagring på Munkagårdsgymnasiet. Emma kommer dela praktiska erfarenheter kring att arbeta med kolinlagring i jordbruksverksamhet, vilket är ett kraftfullt verktyg i utvecklingen mot ett mer resilient och hållbart matsystem.

Paus

Bygg ditt gröna varumärke

Genom att ställa om till gröna och hållbara affärserbjudanden stärker allt fler företag sin konkurrenskraft och blir mer attraktiv för kunder, anställda och investerare. Hur kommunicerar man sina gröna satsningar effektivt och transparent? Hur undviker man greenwashing som saknar trovärdighet – och greenhushing där man inte vågar kommunicera det man faktiskt gör?

Lyssna också till hur konkreta insatser för energieffektivisering både kan stärka din lönsamhet och ditt varumärke.

Kristin Lundén

Med gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete i praktiken arbetar Kristin Lundén idag som  hållbarhetsstrateg och rådgivare. Hon coachar och utbildar företag i deras gröna omställning och hållbarhetskommunikation.

Therése Göras

Tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners leder Skanska arbetet för en mer hållbar framtid. Therése Göras, Klimat och hållbarhetschef på Skanska Hus Väst, berättar om hur Skanska driver på omställningen genom hållbara affärer.

Daniel Larsson

Daniel Larsson är vd på Unnaryd modell AB som arbetar med produktutveckling mot fordons- och verkstadsindustrin. Unnaryd Modell har påbörjat ett konkret och handlingskraftigt arbete för att effektivisera energiförbrukningen genom energikartläggning.

Paus

Innovativa lösningar för cirkulära och hållbara material

Potentialen är stor för en mer hållbar materialanvändning. Genom att stora mängder primära råvaror används inom exempelvis förpacknings-, mode- och tillverkningsindustrin blir effekten ohållbar. Lyssna till ett samtal om innovations- och affärsmöjligheter och hur du som företagare kan utforska nya spännande lösningar i biobaserade och återvunna material.

Maria Ström

Maria Ström, med bakgrund inom skogsindustrin samt en innovationsmiljö för hållbara material inom Innovatum Science Park, är idag VD på The Loop Factory; ett entreprenöriellt innovationsbolag i Varberg med fokus på cirkulära lösningar och fibermaterial.

Elin Basander André

Elin Basander André, VD Formsson AB, är serieentreprenören och industridesignern som ingår smarta samarbeten för att utforska nya spännande cirkulära materiallösningar. Mottagare av bland annat Product Innovation Award och Ung Svensk Form.

Var med när vi ställer om!

Lunch